Tworząc Bałtyckie Trasy Przyrodnicze i Kulturowe oraz Podróże Marzeń Południowego Bałtyku chcieliśmy pokazać wyjątkowość tego obszaru z różnych perspektyw – nie tylko jako świetne miejsce do uprawiania sportu i wypoczynku na łonie natury, ale też jako region o bogatej kulturze i tradycji.

Dlatego wśród zaprojektowanych szlaków znalazł się i ten poświęcony wierzeniom i religii. Poznacie go bliżej dzięki relacji wideo, powstałej podczas jednej z wypraw eksploracyjnych.

Zapraszamy do oglądania! 🎥 www.youtube.com/watch?v=2kDk6xVf7f8

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
BalticDreams #podroze #przygoda #wyprawa #pieknewidoki #baltyk #morzebaltyckie
IP: 89.64.90.7